TUS REPORT FACEBOOK 051 ĐƠN GIẢN - LÊ VĂN HIẾU

Link : https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051
( Fake ip us (104) + NN uk ) Hoặc Fake ip này là ngon nhất ♥ IP Nhật Bản Ngôn ngữ UK

- Chuẩn bi 1 CMND Fake info 01-01-2005 + mail ẩn cua người muốn report ( không có thì điền url@facebook [ Url là ID facebook victim ]

- Thông tin thêm :
My son forged birth to use Facebook.
Please remove my child's account.
URL: Url victim

- Case rep xong vô rep case :
This is not an account old enough to use facebook. Please delete it Facebook team.
Full name: 
Date of birth: 01-01-2005
URL: 
Thank you facebook team a lot. 
Nhận Các Dịch Vụ Facebook Hãy Liên Hệ Để Biết Thêm Chi Tiết :
- Hotline : 01635518201
Hãy Bấm Đăng Ký Kênh Đã Nhận Được Nhiều Video Bỗ Ích Được Chia Sẻ Hằng Ngày.


1 nhận xét:

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin