-TUT DAME VPBQ


Bước 1 Fake 1 CMND trùng victim, Fake 1 clone trùng all victim (bìa +avt)
Bước 2 Fake ip balan nn uk
B3 :vào  link: https://www.facebook.com/help/contact/937027619679465
Chọn : Bản Quyền =)) Continue with your copyright report
+) Tôi đã tìm thấy nội dung mà tôi cho rằng vi phạm bản quyền của mình
+)Tiếp tục với báo cáo bản quyền của tôi
Cung cấp nội dung bạn muốn báo cáo
Chọn 3 cái
 Ảnh, video hoặc bài viết
Album ảnh
Khác
Copy all link bìa và avt victim dán vào
Bước 4 : Chọn nội dung sao chép tác phẩm của tôi.
B5 :Chọn Cung cấp nội dung có bản quyền của bạn
Chọn 1 ảnh
B6 : Dán link URl mình vào
B7 up CMND
B8 chọn xác nhận rồi gửi
Xong vào wall báo cáo tài khoản giả mạo =>> xong báo cáo trang cá nhân này không phù hợp
Sau đó chọn báo cáo mạo danh một người nào đó nhập tên nick fake vào
- Fake Ip Canada NN Japanese
Vào báo cáo all stt với ảnh tên wall của victim sau 2h victim die :))

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin