TUT UNLOCK 72H - LÊ VĂN HIẾU

Vào link : https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

Fake ip Hungary + nn Uk

Up cmnd + chờ fb rep mail rồi ta rep lại như sau :

Hello facebook team: This is my id card.I'm sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
Full name: ( Tên )
Date of birth : ( Ngày sinh )

Thanks facebook team

Hóng 1h acc về :D
LH : https://www.facebook.com/IAMNGUYENTUANKHOA

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin