TUT UNLOCK 5s - Lê Văn Hiếu

TUT 5s cân FAQ APPs cập nhật 23-7
B1: Fake IP Ấn Độ - Ngôn Ngữ Camphuchia
B2: Vào Contact Phiên Bản Mobile
https://mobile.facebook.com/help/cont...
B3: Bắt Đầu Up Thông Tin Vào Form Contact
Dòng 1 : Điền Mail Account Cần Unlock
Dòng 2 : Coppy Thần Chú Này Rồi Dán Vào "I have been locked for 3 days, 

and it has had a very serious effect on my business"
Dòng 3 : Vào Wall Coppy AVT Của Bạn Rồi Đính Kèm
. Coppy
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin