HƯỚNG DẪN REPORT APPS - LÊ VĂN HIẾU


. TUT RIP MAX APPS MÃ ĐỘC =))
. Chuẩn Bị :
. Reg Clone Fake Giống Victime ( sử Dụng email faker cho khó die )
. Không có ngày sinh thì fake là : 01-01-1980
. Fake Ảnh của victime đăng trên dòng thời gian
. All Ngày Đăng : 30-12-1980
. Lấy Clone Chính Báo Cáo Mạo Danh Người Nỗi tiếng : Daddy Yankee ✔ , Markroon 5 ✔.
. Vào Lại Khung Báo Cáo trang cá nhân sẽ thấy dòng (tên victime) has passed away - Nó nhảy sang link 192 rồi treo ở đó
. Vào Típ Trang cá nhân này đại diện cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức -> gữi fb xem xét
. rồi típ tục lấy nick fake vào dame Trang cá nhân này đại diện cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức -> gữi fb xem xét ( NN US)
. Báo Cáo Giả Mạo Tôi -> gữi fb xem xét
. Rồi lấy nick fake dame ảnh victime Báo cáo tầm 5-6 ảnh
. Ảnh này không phù hợp, làm phiền hoặc không thú vị - Gữi Fb xem xét
. Nick CHính Làm  tương tự
. Hóng die =))

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin