Tus Rip Ních Người Khác Dễ Làm Nhất 2017 - Lê Văn Hiếu

- Đầu Tiên ta dùng 2 clone
Clone 1 ta fake victim
=> Ngày Sinh, Địa Chỉ, Tên Phụ
Vào cáo cáo => Mạo Danh Tôi => Dòng thời gian này toàn nội dung không phù hợp => Ảnh đại diện không phù hợp => xoq báo cáo tiếp Khác => Tiếp theo ta bóa cáo => Trang cá nhân này đại diện cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức => Đóng tài khoản
Clone 2 Ta báo cáo mạo danh khác => Dòng thời gian này toàn nội dung không phù hợp =>  Ảnh đại diện không phù hợp => xoq báo cáo tiếp Khác => Tiếp theo ta bóa cáo => Trang cá nhân này đại diện cho một doanh nghiệp hoặc tổ chức => Đóng tài khoản
Xoq Dùng clone 1 báo cáo sex
https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325?__mref=message_bubble
Dòng 1 : Địa chỉ email của bạn
Dòng 2 : Tên đầy đủ của người mà bạn đang báo cáo
Dòng 3 : Địa chỉ web (URL) của trang cá nhân bạn đang báo cáo
Dòng 4 : Việt Nam
Chọn Có => Liên kết đến một bài báo trực tuyến
Lên Kênh 14 Tìm 1 bài bóa hiếp dâm nào đó
Xoq Điền thần Chú này vào
Thần Chú :
This is a child, have created multiple accounts to go trick and have the purpose of extortion, which is a threat to me, please conside
Dùng Clone 2 Báo cáo 13t

https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
Dòng 1 : URL của dòng thời gian bạn muốn báo cáo
Dòng 2 : Họ tên đầy đủ của người bạn muốn báo cáo
Dòng 3 : Chọn Ít Hơn 9 năm
Khác: Điền thần chú này vào
This is a child, have created multiple accounts to go trick and have the purpose of extortion, which is a threat to me, please consider!

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin