Tus Ríp Checkpion Dễ Làm Cho Anh Em Thử - Lê Văn Hiếu

Đăng nhập trình duyệt cũ .

- Fake IP : Đức

* Vào tường của victim (nạn nhân) : Coppy url ,

ví dụ Facebook.com/Lehieu123.blogspot.Net  thì coppy cái Lehieu123.blogspot.Net , còn nếu là url số thì coppy hết cái số

đó rồi thêm @facebook.com là được.

* Log out khỏi nick mình , tiếp đó , lên thanh url và gõ : facebook.com/hacked

* Bỏ cái url của nó hoặc cái số mình vừa tìm vào để định dạng facebook nó trong ô tìm kiếm .

* Khi đã tìm ra facebook nó , gõ đại cái pass nào đó >> khi bị báo sai mật khẩu thì vào đây

- https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

- Điền tên facebook nó !

- Ngày tháng năm sinh của nó

- Chọn Khác

- Ô cuối cùng các bạn điền như sau :

Dear enhance , for some wrong my account has suspended , i think is was graped by someone

not my permision so i require verifyed tecnical thinks use to login , and if it couldn't verifyed please

deactivated m account

- Đúng ra link support sẽ trả lời mail về acc nhưng khi acc đã bị báo hacked và không hủy bỏ quá

trình, nó sẽ bắt buộc phải xác minh về chủ tài khoản xem đã đăng nhập ở đâu !

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin