Tus Ríp 13t Đơn giản nhất 2015 dễ làm nhất 2016 - Lê Văn Hiếu

Vào Link : https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097

Ô 1 : Nhập link người cần report

Ô 2 : Nhập tên Victim

Ô 3 : Chọn : Dưới 9T

Ô 4 : Nhập đoạn này vào : Hi Facebook Team !! I think this children wasn't old enough to use FB.

.Thanks FB Team !!

B5 : Vào wall Victim báo cáo mạo danh  và hóng noti =)))

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin