Hướng Dẫn Vượt Mã Đăng Nhập Facebook - Lê Văn Hiếu

Hôm Nay Mình Sẻ Hướng Dẫn Phá Tạo Mã Đăng Nhập Facebook .
- Điều Kiện Bạn Phải Cầm email Của Ních Cần Phá Hoặc Sđt Nhé <3
- Đầu Tiên Ta Đổi Mật Khẩu 2 lẦN Rồi ta Login fb.com/hacked
- Ta điền mật khẩu cũ cho nó ăn checked Nhé .
- Rồi Mình Dô Yahoo Hoặc sdt đó đăng nhập dô và điền theo hướng dẫn 1 là vượt cp ảnh rồi dô 2 là còn trình duyệt cũ ta login điền all rồi dô
- chúc các bạn thành công <3

2 nhận xét:

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin