Tus Hướng Dẫn Mỡ Ạc Bị Khóa Apps Part 2 - Lê Văn Hiếu ( LVH )

- CÁI NÀY MÌNH ĐANG LÀM NÊN KHÔNG BIẾT CÓ HIỆU QUẢ KHÔNG NỮA
Cần có : CMND fake + Giấy phép lái xe hoặc thẻ học sinh/bảo hiểm/ ..id card ^^
Vào link sau để kháng nghị
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
Dòng 1 chọn : có
Dòng 2 : Tên giả được fake giống cmnd và tên trên fb
Dòng 3 : ghi email mà bạn dùng để đăng nhập
Dòng 4 : Ngày - tháng - năm sinh phải giống với cmnd và thông tin trên fb
Chọn tệp : chọn đến ảnh cmnd/ giấy phép lái xe của bạn
Tích : "Tôi hiểu ...."
Chọn "Gửi"
Đợi 2 tuần, nếu acc chưa về thì xác định là nó đi luôn ^^

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin