- Share Tus Ríp Chất Cho Anh Em

 Dùng 3 clone
- Clone thứ nhất fake avatar, cover, info giống victim, fake ip mỹ ngôn ngữ us, báo cáo mạo danh tôi, sau đó báo cáo mạo danh doanh nghiệp
- Clone thứ 2 fake ip VQA, ngôn ngữ UK, báo cáo mạo danh khác, sau đó báo cáo mạo danh doanh nghiệp
- Clone thứ 3 như clone 2, và vào link này https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948, fake cmnd giống info nạn nhân:
   + Chọn NO
   +Tên facebook trên trang cá nhân của bạn!
   +Email của bạn trên facebook bạn đã tạo account!
   +Ghi tên đầy đủ của victim cần báo cáo!
   +Email address listed on the impostor profile (if available) , Khỏi ghi!
   +Link (URL) to the impostor profile
   +Copy link trang của victim thả vào!
   +Tải PTS Về Fake CMND dống như trong info của victim! rồi save dưới dạng JPEG , Úp lên!

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin