Một Số Tus Report Chất Hiếu Đã Dùng Qua GIỜ Có Tus Mới Nên Share Anh Em Xài

Toàn Tus Chất Nhé Nhưng Hàng Share Chỉ Là Không Bằng Hàng Bán
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Tut cực chuẩn : fake 1 giấy chứng tử 03-09-2015
~ vào link : https://www.facebook.com/help/contact/651319028315841
ô 1 : tên victim nên add bạn
ô 2: chọn ngày chết giống trong giấy chứng là 03-09-2015
ô 3: nhập link : http://gpcantho.com/Bai-Viet-Giao-Phan-Can-Tho-C%C3%81O-PH%C3%93-%C3%94NG-C%E1%BB%90-NIC%C3%94LA%C3%94-8419.aspx
~ Fake ip us vs ngôn ngữ us
https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667
ô 1 : email mình
ô 2: link victim nhé
ô 3 : nhập tên của victim
ô 4 :nhập ngày sinh của người qua đời ( hoặc là  năm 1951, ngày tháng tự chọn )
ô 5: nhập ngày qua đời lần lượt là 2015-9-3
ô cuối : http://gpcantho.com/Bai-Viet-Giao-Phan-Can-Tho-C%C3%81O-PH%C3%93-%C3%94NG-C%E1%BB%90-NIC%C3%94LA%C3%94-8419.aspx
up giấy chứng tử lên
https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480
ô 1 : tên ních fb mình
ô 2: tên tk victim
ô 3 : Địa chỉ email tài khoản của người đã mất
ô 4 : link victim nhé
Gia đình trực hệ (bạn đời, cha mẹ, anh chị em, con cái) - Vui lòng xóa tài khoản này ( hoặc Vui lòng tưởng nhớ tài khoản này)
ô 5: 03-09-2015
ô cuối điền : Hello Facebook team , who use this account consternation died on September 3, 2015 , we feel that some people have written on the timeline of this account for what should not be , we think the team Facebook please delete this account again to everyone can remember about it .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 video faq chuẩn
~ Cần 2 clone đều fake ip us vs đổi ngôn ngữ us lun nhé ( cái này quan trọng )
~ lấy acc 1 ( acc veri càng tốt ) fake biệt danh của mình thành tên của nó , fake cv và avata và chỉnh về năm khi nó lập ních
~ lấy acc thứ 2 vào victim báo cáo mạo danh 1 người bạn sau đó sẽ ghi tên acc 1 và gởi
~ acc 1 sẽ nhận đc tin nhắn và kích vào victim sau đó báo cáo mạo danh tôi , rồi báo cáo ảnh gây khỏa thân vs khiêu dâm , rồi vào rp báo cái cái nội dung không phù hợp - đây là khiêu dâm
~ Acc 2 báo cáo nội dung khiêu dâm , báo cáo gợi dục , doanh nghiệp , đóng tài khoản này
~ acc 1 vào link https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948
   Ai đó đã tạo một tài khoản giả mạo tôi hoặc một người bạn - không - Vâng, tôi là người đang bị mạo danh
  ô 1: Họ và tên của bạn
 ô 2 : Địa chỉ email liên hệ của bạn
  ô 3 : tên victim , ô 4 checkmail ẩn hoặc bỏ cũng đc
  ô 5: bỏ link victim vào
  rồi up cmnd chỉ cần giống tên , có ngày sinh , nơi sống càng tốt ( psd xấu cũng đc k quan trọng )
~ fake cmnd có 3p thoy
 chỗ bổ sung : Tài khoản này đang mạo danh tôi với mục đích xấu, xin hãy khóa tài khoản theo những tiêu chuẩn cộng động của Facebook , cảm ơn đội Facebook ( dịch ra tiếng anh nhé ) , rồi vào lại báo cáo mạo danh tôi
~ acc 2 Ai đó đã tạo một tài khoản giả mạo tôi hoặc một người bạn - không - Không, nhưng tôi là người đại diện hợp pháp của cá nhân đang bị mạo danh (ví dụ: cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp)
bổ sung điền : Dòng thời gian này đang giả mạo tôi hoặc một người tôi biết, tôi nghĩ tài khoản đội facebook nên vô hiệu hóa tài khoản này

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Tut rp của Hiếu ( có đứa em share )
B1: checkmail ẩn của victim
B2: FAKE ip US + ngôn ngữ English US
B3: Báo cái mạo danh Tôi ~> báo cáo giả mạo KHÁC ~> lốc thêm vài clone báo cáo như thế
B4: vào link : www.facebook.com/help/contact/295309487309948
Tích lần lượt vào dòng thứ 3 ~> dòng thứ 1 ~> dòng thứ 1
ô thứ 1 : tên facebook victim
ô thứ 2 : điền email của mình
ô thứ 3 : tên facebook victim
ô thứ 4 : mail victim
ô thứ 5 : link victim
This is an account created to impersonate me, please delete that account, I was worried if the account is not deleted, thanking the team facebook.
FAKE 1 cái CMND của nó rồi up lên tệp rồi bấm gửi.
B5 : vào link : vi-vn.facebook.com/help.com/contact/651319028315841
ô thứ 1 : email của bạn
ô thứ 2 : link victim
ô thứ 3 : tên facebook victim
1. ngày tháng năm sinh victim qua đời ( ngày hôm qua)
2. ngày tháng năm sinh của victim
3. tệp giấy chứng tử rồi bấm gửi
B6: vào link : vi-vn.facebook.com/help/contact/228813257197480
ô 1 : họ tên của bạn
ô 2 : tên facebook victim
ô 3 :  email victim
ô 4 : link victim
~> tích vào ô thứ nhất
~> tích vào ô thứ nhất
Người này qua đời khi nào ( hôm qua )
~> nhét tệp PSD giấy chứng tử vào
bấm gửi
B7 : www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
ô 1  : link victim
ô 2 : Tên facebook victim
ô 3 : 11 năm
ô 4 :  Thần chú
 충분히 삭제 페이 스 북 계정 사용자입니다. 왜냐 하면 그들은 단지 10 년 동안이이 선수 페이스 북 2014에 합류 했다. 검토 하 고이 시간 라 인을 삭제 해야
sao đó  cho nhiều clone báo avatar là ảnh SEX

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin