[ TUT ] Hướng Dẩn Rename FaceBook Người Khác Không Cần Vào Nick

B1: Checkmail Victim
B2: Fake CMND Giống Victim
B3: Fake IP
B4: Vào Link: Click Vào Đây
B5: Điền Thông Tin Theo Yêu Cầu
B6: Gửi - Chờ Phản Hồi 

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin