Thủ Thuật STT FB

1. Code viết chữ màu xanh lá cây: @@[0:[0:1:>]]@@[0:[0:1:Nội dung]]
note: chỉ hiển thị trên ucweb và một số trình duyệt trên mobi, còn PC thì có thể không thấy :v

2. Code viết chữ màu xanh nước biển:
@@[0:[0:1:Nội dung ]]

3. Code viết chữ 7 màu:
[[f9.ch]]
VD: Tôi muốn ghi chữ "tk" thì CODE như sau:
[[f9.ch t]] [[f9.ch]] :v
note: Chữ sẽ tự động thay đổi màu :3

4. Code làm chữ màu xanh, khi click vào nó sẽ trỏ về id trang cá nhân đã định sẵn:
@@[117970064887021:0:Nội dung]
note: trong đó: 117970064887021: là id trang cá nhân, ta có thể thay đổi.

5. Cánh viết stt chữ lớn, in đậm và nghiêng trên fb:
B1: Vào trang www.facebook.com/note để viết ghi chép.
B2: Khi đã vào trang ta tiến hành ghi nội dung
- tiêu đề có thể để trống (nhưng viết vào thì đẹp hơn :v)
- phần nội dung ta ghi nội dung kèm vài thẻ HTML:
+Chữ lớn: <big></big>
+Chữ đậm: <b></b>
+Chữ nghiêng: <i></i>
VD: <big><big>Huyền Thoại TK</big></big>
Note: muốn làm cho chữ càng lớn thì ta chèn càng nhiều thẻ <big></big> vào, nhưng chỉ tối đa là 5 thẻ.

6. Ghi stt mau xanh tren PC:
B1: Dang nhap vao https://mbasic.facebook.com/
B2: @[711455168874275:0] @@[0:[711455168874275:1:noi dung]]

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin