Thu thập thông tin - Part 7: Thu thập thông tin với Hping


Hping là một trong những công cụ scan tốt, nó cho phép ta tạo các gói tin theo ý muốn và điều chỉnh lưu lượng các gói tin gửi đi… ở đây tôi sử dụng trực tiếp trong Kali linux nếu các bạn sử dụng hệ điều hành window thì có thể download về cài đặt

a/ kiểm tra help trong Hping, chúng ta có thể gõ:”hping3 –h” để xem các hỗ trợ lệnh của hping3
1. Scan theo giao thức SYN:


để scan theo kiểu SYN chúng ta thêm –S,  -p la port.
Khi gửi các gói ACK Probe với giá trị sequence number random, nếu không có packet response thì port bị filter(firewall), nếu có RST packet reponse thì port không bị filter(không có firewall), như sau: hping3 -A -p 443 -c 3 niit.vn

Chúng ta cũng có thể thêm giá trị Source port như sau:
Chúng ta cúng có thể thực hiện Spoofing ip bằng cách thêm và –a như sau
hping3 -S -p 80 -s 5555 -a 192.168.1.69 -c 10 112.213.95.85

Hoặc để scan nhiều port cùng lúc, chúng ta sử dụng thêm options –scan như sau:
hping3 -S --scan 80,53,143 112.213.95.85

Bác nào lech đi đâu vui lòng để lại cho mình cái nguồn. Cảm ơn !
Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin