Đổi link facebook cá nhân không giới hạn

Đổi link facebook cá nhân không giới hạn
B1: Tạo một fanpage https://www.facebook.com/pages/create/?ref_type=sitefooter
B2: Thay link của fanpage bằng link facebook cá nhân của bạn tại https://www.facebook.com/username
B3: Đặt link facebook cá nhân mới của bạn tại https://www.facebook.com/settings
Nguyên lí của bài này là thế chỗ link fanpage và facebook cá nhân với nhau, khi đó facebook cá nhân sẽ mất link và bạn có thể lập một link khác !

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin