Link Support Facebook

Dưới đây là tất cả các link Supports của FB hỗi trợ 
cho anh em unlock lại tài khoản bị vô hiệu hóa
https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339 Kháng nghị tài khoản bị vô hiệu hóa - Yêu cầu giấy tờ tùy thân (FAQ Tên Giả)
https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907 Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa (FAQ)
https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767 Xác minh tên của bạn (Tên Giả)
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926 Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (Úp Cmnd Veri)

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin