Cách Đổi Ngày Sinh Facebook

Thấy Virus Facebook Hoành Hành.
-Mình xin hướng dẫn các bạn chống Hack trên Facebook bằng cách đổi năm sinh xuống 2003 để được quyền bảo vệ trẻ em của Facebook
Bước 1:
https://m.facebook.com/help/contact/233841356784195
Bước 2:
Click chọn Ngày --> Tháng --> Còn năm thì bạn để là 2003
Bước 3:
Lý Do chọn: Đây là sinh nhật của tôi.

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin