tus report 13t

...:::Share cách rip 13t IP Thỗ Nhỉ Kỳ:::...
Hóng 1h Die (  2 clone là được )
..::Bước 1:  Fake ip Thổ Nhĩ Kỳ Bằng ( Hola.org )
- Sau đó vào Link bên dưới :
( https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 )
..::Bước 2:  Nhập link Victim
..::Bước 3 : Tên victim
..::Bước 4: Chọn 9 năm
Cuối cùng : Nhập thần chú này
Facebook -Pryvit oyuncu
13 altında bu hesap 1 çocuksahibi
Facebook'ta yer almak doğru değil
Hesap Facebookstatüsünü aşmak için yaratılmıştır
Bubebek ve Facebook toplum için tehlikeli
Ben hemenhesabını kapatmak Facebook Ekibi istedi
Size Facebook Ekibi ederiz
Bài Viết Do :Lê Hiếu ( Hiếu M-TP )
Thân ! Chúc Các Bạn Vui Vẻ !

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin