HƯỚNG DẪN CHUYỂN TỪ FANPAGE SANG TRANG CÁ NHÂN FACEBOOK


Bước 1 : Click vào link kháng nghị
https://www.facebook.com/help/contact/logout?id=1447023908901738

Bước 2 : Chọn dòng "Kết nối cá nhân với bạn bè & gia đình"
- Xong điền email được liên kết với tài khoản đã bị lock .

Bước 3 : Điền đầy đủ tên như được ghi trên tài khoản - Úp 1 chứng minh nhân dân giống với thông tin của tài khoản bị khóa. Gồm : Full Name , Ngày Sinh , Nơi Ở .
- Thông tin bổ sung điền :
My account was hacked and converted to a business accidentally. Please change it back to a personal profile
Bước 4 : Gửi & đợi Support của Facebook trả mail .
- Sau khi nhận được mail của Facebook về các bạn trả lời lại như sau :

Hello facebook team: This is my id card. I hope that will be soon confirmed his account with the following information
Full name : ........
Date of birth : .......
Thanks facebook team !


Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin