Cách Troll Máy Lan Tiệm Net !

Cách chọc máy lan tiệm Net !
Link download phần mềm viewer: Http://www.oni.vn/2UXyp
Bước 1: Vào theo đường dẫn C:\WINDOWS\system32 tìm CMD rồi rename theo tên bạn thích
Ví Dụ: tai1
Bước 2: Run: tên bạn đổi tai1, bật lên
Bước 3: Gõ net view
Bước 4: Chọn máy bạn muốn troll gõ ping may01
Bước 5: Copy ping vd: 192.168.1.101 r copy vào phần mềm VNC viewer
Bước 6: Connect và tận hưởng, coi chừng nó mét thằng chủ quán !
Bài Viết Do :Lê Hiếu ( Hiếu M-TP )
Thân ! Chúc Các Bạn Vui Vẻ !

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin