Code F12 Facebook – Tổng Hợp Đa Chức Năng!
 • Đăng Lên  Tất Cả Group ( Auto Post Wall Group Facebook )
 • Xóa Tất Cả Group Bạn Đã Tham Gia (Remove All Groups )
 • Chọc Tất Cả Bạn Bè ( Poke Friend )
 • Auto Inbox Tất Cả Bạn Bè
 • Auto Post Wall All Friend ( Đăng Lên Tường Tất Cả Bạn Bè )
 • Auto Tag Bạn Bè Vào Bài Viết ( Mention All Friends into Post )
 • Mời Tất Cả Bạn bè Like Page ( Invite All Friends to Fans Page )
 • Mời Tất Cả Bạn Bè Vào Group ( Invite All Friends to Group )
 • Hủy Kết Bạn Tất Cả Bạn Bè ( Unfriends )
 • Chấp Nhận Tất Cả Lời Mời Kết Bạn  ( Accept All Friends) 
 • link code :
 • 
  
 • Sau đó bạn đăng nhập vào trang Facebook Cá Nhân.
  – Ở giao diện Facebook Bạn Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + J hoặt F12 trên bàn phím , và chọn "Console".
  – Bạn dán Code vừa Copy được ở trên bằng nút Ctrl + V
  – Enter và trải nghiệm các chức năng :))
 • Bài Viết Do :Lê Hiếu ( Hiếu M-TP )
  Thân ! Chúc Các Bạn Vui Vẻ !
 • Không có nhận xét nào

  » Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin