TUT UNLOCK FAQ MD 2017 BY YIN - LÊ VĂN HIẾU


Fake ip Canada ( Tut nào cũng gần như nhau thôi chỉ cần ip ngon ^^ )

Vào link : https://zh-tw.facebook.com/help/contact/31954754812376
Điền full thông tin rồi gửi, chờ 1p có mail rep về đóng case , các bạn mở case rồi rep lại như sau :

- 全名:( Tên )
- 出生日期:( Ngày sinh )
- URL:( Link fb , có cũng được mà không cũng được )
- 电子邮件帐户:( Mail )
展望未来的支持团队考虑Facebook解锁我的帐户。

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin