Tut Rip 2017 Cân Veri - Lê Văn Hiếu

Bước 1 : Các bạn chuẩn bị 2 email chưa sử dụng nhưng đảm bảo mail đó pải tạo sau 24 tiếng ms dùng dc. 
Fake 2 clone giống victim nhé!
Bước 2 : Các bạn mở pts kiếm 1 cái cmnd chưa fix xong rồi Fake tất cả thông tin của victim vào CMND đó nhé .Lấy CMND ở đây.
Bước 3 : Vào wall victim 
Clone 1 => Fake IP Đài Loan(Taiwan) ngôn ngữ Ả rập 
- Báo cáo => Họ đang mạo danh tôi hoặc người mà tôi biết => Tôi => Gửi
Tiếp tục Fake IP China ngôn ngữ Korea
Vào link này : https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808 ( Chọn 3,2,1 ) ..
Điền tất cả vào mẫu 
Xong thông tin bổ xung : 
- 페이스 안녕하세요! 이것은 우리의 가짜 계정이 우리가 페이스 팀이 다른 경우에 참여했다 아무에게도이 문제를 해결 희망 13 살이 만든이었고, 우리에게 다른 사람의 모든 사기를 위조하다 이상! 당신은 페이스 감사합니다.
전체 이름 : ( Điền họ và tên victim ) 
링크 : ( Link victim ) 
이메일 : ( Email victim ) 
ID : ( Điền ID mà mình check của victim ) 
Rồi gửi tệp CMND mà mình đã Fake sẵn trước rồi . 

+ Các quay lại wall victim Fake lại IP Đài Loan ngôn ngữ Ả rập 
Báo cáo => Đây là một tài khoản giả mạo => Gửi
Vào link : https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 ( Cũng giống link ở trên ) 
Tiếp tục Fake IP China ngôn ngữ US
Thông tin bổ xung : 
- Hello team Facebook! This is our fake account was a 13-year-old has created and forged us everything fraud of others we hope the Facebook team resolved this to no one else was involved in the case this anymore! Thank you to the Facebook team.
Có case thì thêm dòng này:
First and last name : ( Điền họ và tên victim ) 
link: ( Link victim ) 
E-mail: ( Email victim ) 
ID: ( Điền ID mà mình check của victim ) 
Rồi gửi tệp CMND lên xong :) 

+ Quay lại wall Fake ngôn ngữ Ả rập tiếp 
Báo cáo avata => Tôi nghĩ nội dung này không nên xuất hiện trên Facebook => Lý do khác => Ảnh này ủng hộ hành động bạo lực hoặc làm hại một người hoặc động vật => Gửi 
Báo cáo bìa => Tôi nghĩ nội dung này không nên xuất hiện trên Facebook => Lý do khác => Ảnh này lăng mạ hoặc tấn công người khác dựa trên tôn giáo, dân tộc hoặc khuynh hướng tình dục của họ => Gửi 
Vào link này : https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791
Fake ngôn ngữ Hin-di 
Chọn 12 năm => Thông tin bổ xung 
- हैलो टीम फेसबुक! हम इस परपीड़क नाम वह हमारी बेटी के साथ बलात्कार किया, जब यह झपकी, वह भी उसे मारने की धमकी दी शब्दों खोला जब वह हमारे लिए इस बात की थी, फेसबुक के लिए उत्सुक टीम की निंदा करना चाहते हैं इस स्थिति की धमकी के साथ हमें मदद! आप फेसबुक टीम का शुक्रिया अदा 

Clone 2 => Fake ngôn ngữ Nhật 
- Báo cáo => Họ đang mạo danh tôi hoặc người mà tôi biết => Tôi => Gửi
Vào link này : https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808 ( Chọn 3,2,1 ) .
Fake ngôn ngữ Hy Lạp .
Điền tất cả vào mẫu 
Xong thông tin bổ xung : 
- Γεια σας ομάδα στο Facebook! Αυτό είναι ψεύτικο λογαριασμό μας ήταν ένα 13-year-old έχει δημιουργήσει και μας σφυρηλάτησε πάντα απάτης των άλλων ελπίζουμε ότι η ομάδα του Facebook επιλυθεί αυτό σε κανέναν άλλο είχε εμπλακεί στην υπόθεση αυτό πια! Σας ευχαριστούμε για την ομάδα του Facebook.
Ονοματεπώνυμο: ( Họ và tên victim ) 
σύνδεσμο: ( Link victim ) 
E-mail: ( Email victim ) 
ID: ( ID victim ) 
Rồi các bạn gửi cái CMND mà mình đã Fake trước rồi 

+ Các quay lại wall victim Fake lại ngôn ngữ Nhật
Báo cáo => Đây là một tài khoản giả mạo => Gửi
Fake ngôn ngữ Nga
Thông tin bổ xung : 
- Привет команде Facebook! Это наш поддельный счет был 13-летний создал и кованые нам все обман других, мы надеемся, что команда Facebook разрешить эту функцию, чтобы никто другой не был вовлечен в случае это больше! Спасибо команде Facebook.
Полное фирменное наименование: ( Họ và tên victim ) 
ссылка: ( Link victim ) 
Электронная почта: ( Email victim ) 
ID: ( ID victim ) 
Rồi gửi CMND mà mình đã chuẩn bị trc 

+ Quay lại wall Fake ngôn ngữ Nhật tiếp 
Báo cáo avata => Tôi nghĩ nội dung này không nên xuất hiện trên Facebook => Lý do khác => Ảnh này ủng hộ hành động bạo lực hoặc làm hại một người hoặc động vật => Gửi 
Báo cáo bìa => Tôi nghĩ nội dung này không nên xuất hiện trên Facebook => Lý do khác => Ảnh này lăng mạ hoặc tấn công người khác dựa trên tôn giáo, dân tộc hoặc khuynh hướng tình dục của họ => Gửi 
Fake ngôn ngữ Mã Lai
Chọn 10 năm => Thông tin bổ xung 
- Hello pasukan Facebook! Kami mahu mengutuk nama sadis ini dia dirogol anak kami apabila ia tidur, beliau juga membuka kata-kata mengugut untuk membunuhnya apabila dia bercakap ini bagi kita, pasukan bersemangat Facebook membantu kami dengan keadaan yang mengancam ini! Terima kasih bekerjasama Facebook


Done ^_^
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin