TỔNG HỢP CODE ĐẾM SỐ LƯỢNG TRONG BLOGGER (BLOGSPOT) - Lê Văn Hiếu

Xin chào các bạn , hôm nay xin chia sẽ các bạn tổng hợp những code đếm số lượng trong blogspot , và việc của các bạn chỉ là copy , thay tên miền các bạn vào và dán vào đây ! là các bạn đã có kết quả !
1. HIỂN THỊ TỔNG SỐ BÀI VIẾT CỦA BLOG
<script style="text/javascript">function showpostcount(json) {document.write('<left>Tổng số bài viết: <b>' + parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10)+ '</b></center>');}</script><script src="http://www.levanhieu1809.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=showpostcount"></script>
2. HIỂN THỊ TỔNG SỐ BÌNH LUẬN CỦA BLOG
<script style="text/javascript">
function numberOfComments(json) {document.write('<left>Tổng số bình luận: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t +'</b></center>');}</script><script src="http://www.levanhieu1809.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=numberOfComments"></script>
3. HIỂN THỊ TỔNG SỐ TRANG TĨNH (PAGE) CỦA BLOG
<script style="text/javascript">
function numberOfPages(json) {
document.write('<left>Tổng số trang tĩnh: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t +
'</b></center>');}</script>
<script src="http://www.levanhieu1809.com/feeds/pages/default?alt=json-in-script&callback=numberOfPages"></script>
 4. HIỂN THỊ TỔNG SỐ BÀI VIẾT CỦA MỘT NHÃN (LABEL) BẤT KÌ
<script style="text/javascript">function numberOfLabelPosts(json) {document.write('<left>Tổng số bài viết của nhãn: <b>' + json.feed.openSearch$totalResults.$t +'</b></center>');}</script><script src="http://www.levanhieu1809.com/feeds/posts/default/-/Thủ Thuật Blogger?alt=json-in-script&callback=numberOfLabelPosts"></script>
Để code hoạt động, các bạn có thể chèn vào một vị trí nào đó trong template hoặc truy cập Thử mã JavaScript để xem kết quả.
Thay http://www.levanhieu1809.com bằng địa chỉ blog bạn muốn hiển thị
Thay Thủ Thuật Blogger bằng nhãn bạn muốn hiển thị
Nếu các bạn thấy hay đừng quên để lại một comment hoặc 1 share cũng được =))

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin