Share Tus FAQ Apps

Tus FAQ APP :
* Lưu ý : Phải Fake ip mới die. Fake ip bằng Geoproxy :  Nếu không làm theo -> không die tôi không chịu trách nhiệm nhé
* Bước 1 : lấy 1 clone ip Thái Lan (Thailand) ~> buff sub victim
* Bước 2 : lấy 4 clone ip New Zealand ~> báo cáo tên giả
* Bước 3 : lấy 17 clone ip New Zealand ~> báo cáo giả mạo doanh nghiệp
Thân ! Chúc các bạn vui vẻ !


Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin