[ Unlock FaceBook ] Hướng Dẫn Mở Khóa FAQ Mạo Danh
+ Truy Cập:https://facebook.com/help/contact/260749603972907
+ Các bạn điền như trong trang trên yêu cầu và gửi. ( FAKE CMND 2 Mặt ) Mail về sẽ có dạng Reply mẫu :
Full Name :
Date of Birth :
Email :
This is My Facebook Team Facebook Please help me get back my ID Thanks Team Facebook
.

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin