Tus Mỡ Ních Tên gỉa

LINK SUPORT: https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593

Mấy bạn gửi theo thông tin của CMND nhé (CMND không có kí tự đặc biệt)
Sau khi gửi ở link hỗ trợ. Vào Mail của tài khoản
Cách REP MAIL: < REP FULL MAIL CỦA FB TRẢ VỀ >
Hello facebook team: This is my id card.I'm sorry the wrong information in this. I hope that will be soon confirmed this account with the following information
Full name:
Date of birth :
Thanks facebook team
<ĐÍNH KÈM CMND>

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin