TROLL MÁY TÍNH NGƯỜI KHÁC TRONG QUÁN NÉT

-YÊU CẦU -có VNC .link tải mình đả để phía bên dưới
- đầu tiên tra vào star => cmd => net view => pin máy cần troll .
vd như mún troll máy 02 ta gỏ pin may02 .
- nếu như máy chặn không cho ta xem net view thì ta gỏ ipconfig để kiểm tra pin máy mình
- nó sẻ ra

- Kết nối cụ thể DNS suffix. ; fe80
  link-local ip v6 add ress .....:
                                               : 192.168.1.109
số ( 09) là số máy của ta .. ta chỉ cần đổi số 09 lại thành số máy ta cần troll
http://www.mediafire.com/download/ab0y2qw35w19isa/Hack+Version+3.0.rar

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin