Thu thập thông tin - Part 8: Thu thập thông tin với nikto

Đây là tool có sẵn trong Kali linux

Câu lệnh:

nikto -host <host name>

Ví dụ

nikto -host niit.vn
Bác nào lech đi đâu vui lòng để lại cho mình cái nguồn. Cảm ơn !Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin