Ríp 13t Thái

Login 5 acc Báo cáo mạo danh . Tôi , người nỗi tiếng . Doanh nghiệp .  Rồi chỗ ... Có chữ giúp tài khoản này . Tôi ngõ tài khoản này bị hack . Rồi .đóng tài khoản . Hóng . 1h die
report Spam 3 ảnh hoặc 3 stt
nhớ fake ip US , nn: Us
xong vào link 13t
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097
đoạn này là language: UK Proxy : Newzealand
- Il est un jeune de moins de 13 ans utilisent Facebook .
- Ceci est le compte d'emprunt d'identité .
- Compte à être utilisé à des fins de spam
- Les utilisateurs conservent plusieurs comptes à utiliser sur le spam
- Ce compte a pas assez de contrôles à utiliser Facebook !

 --------Thái aLan------- • มันเป็น เยาวชน อายุต่ำกว่า 13 ใช้ Facebook กระดาษหรือ หลอกว่าเป็น บุคคลที่ฉันรู้จัก  นี้เป็น บัญชี ที่หลอกลวง
- มันเป็น วัยหนุ่มสาว อายุต่ำกว่า 13 ใช้ Facebook
- นี่คือ บัญชีของ เลียนแบบ - บัญชี ที่จะ นำมาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ สแปม - ผู้ใช้ รักษา หลายบัญชี ที่จะใช้ใน สแปม
- บัญชีนี้ ไม่ เพียงพอที่จะ ควบคุมการ ใช้ Facebook! language : Thái Proxy

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin