Những Kiến Thức Để Trở Thành Một Hackker - Chap 2

1. Địa chỉ IP là gì
- Địa chỉ IP được chia thành 4 số giới hạn từ 0 - 255. Mỗi số được lưu bởi 1 byte => IP có kích thước là 4 byte, được chia thành các lớp địa chỉ.
- Địa chỉ IP (IP là viết tắt của từ tiếng Anh: Internet Protocol - giao thức Internet) là một địa chỉ đơn nhất mà những thiết bị điện tử hiện nay đang sử dụng để nhận diện và liên lạc với nhau trên mạng máy tính bằng cách sử dụng giao thức Internet.

Mỗi địa chỉ IP là duy nhất trong cùng một cấp mạng.

Một cách đơn giản hơn: IP là một địa chỉ của một máy tính khi tham gia vào mạng nhằm giúp cho các máy tính có thể chuyển thông tin cho nhau một cách chính xác, tránh thất lạc. Có thể coi địa chỉ IP trong mạng máy tính giống như địa chỉ nhà của bạn để nhân viên bưu điện có thể đưa thư đúng cho bạn chứ không phải một người nào khác.

Bất kỳ thiết bị mạng nào - bao gồm bộ định tuyến, bộ chuyển mạch mạng, máy vi tính, máy chủ hạ tầng (như NTP, DNS, DHCP, SNMP, v.v.), máy in, máy fax qua Internet, và vài loại điện thoại - tham gia vào mạng đều có địa chỉ riêng, và địa chỉ này là đơn nhất trong phạm vi của một mạng cụ thể. Vài địa chỉ IP có giá trị đơn nhất trong phạm vi Internet toàn cầu, trong khi một số khác chỉ cần phải đơn nhất trong phạm vi một công ty.

Địa chỉ IP hoạt động như một bộ định vị để một thiết bị IP tìm thấy và giao tiếp với nhau. Tuy nhiên, mục đích của nó không phải dùng làm bộ định danh luôn luôn xác định duy nhất một thiết bị cụ thể. Trong thực tế hiện nay, một địa chỉ IP hầu như không làm bộ định danh, do những công nghệ như gán địa chỉ động và biên dịch địa chỉ mạng.

2. IP được chia ra làm 4 lớp là A,B,C,D
Địa chỉ IP đýợc chia thành 4 số thập phân giới hạn từ 0 đến 255 ,mỗi số đýợc đýợc lýu có kích thýớc là 1 byte vậy một địa chỉ IP có kích thýớc là 4 byte
Lớp A có địa chỉ từ 10.0.0.0 ---> 126.255.255.255 và tống số có đến 16 triệu địa chỉ
Lớp B có địa chỉ từ 128.0.0.0 -->191.255.255.255 và tổng số có đến 65536 địa chỉ
Lớp C có địa chỉ từ 192.0.0.0 -->223.255.255.255
Lớp D có địa chỉ từ 224.0.0.0 -->255.255.255.255
Lớp A chủ yếu là sở hữu của các tổ chức
Lớp B và lớp C là thuộc sở hữý của các máy tính tham gia trên mạng
Lớp D chủ yếu sử dụng cho các máy tính đa truyền phát
Các địa chỉ IP 127.0.0.0 --->127.255.255.255 là địa chỉ IP dùng cho máy chủ thực hiện trao đổi thông tin và phản hồi thông tin với nhau
Đến đây để rễ hiểu chúng ta làm 1 ví dụ nhỏ
bạn phát hiện 1 số IP trên mạng có địa chỉ là 140.25.0.0 bây giờ ta sẽ tìm hiểu xem IP đó thuộc lớp nào và ISP là gì?
ip 140.20.0.0 thuộc lớp B ta có tất cả các địa chỉ từ 140.20.0.0 ---->140.20.255.255 và ISP có địa chỉ IP lớp B là 140.20.xxx.xxx

3. IPv4
Địa chỉ IP theo phiên bản IPv4 sử dụng 32 bit để mã hoá dữ liệu. Địa chỉ IP (IPv4) có dạng như sau:

EFG.HIJ.KMN.OPQ (ví dụ một địa chỉ IP: 220.231.124.5)
Trong đó mỗi ký tự trên đại diện cho một con số do người sử dụng máy tính, modem hoặc một máy chủ có dịch vụ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) gán cho chúng.

4. IPv6
Địa chỉ IP theo phiên bản IPv6 sử dụng 128 bit để mã hoá dữ liệu, nó cho phép sử dụng nhiều địa chỉ hơn so với IPv4.Ước tính địa chỉ IP phiên bản IPv6 cho phép cung cấp (4*10^4)^4 (4 tỉ mũ 5) địa chỉ IP cùng lúc.

Địa chỉ IP phiên bản IPv6 đang dần được đưa vào áp dụng bởi nguồn tài nguyên IPv4 đang cạn kiệt do sự phát triển rất nhanh của công nghệ thông tin. Tuy nhiên vì lý do tương thích với thiết bị cũ, nên co thể thay thế hết cho IPv4,các tổ chức đã đề xuất lộ trình chuyển đổi IPv4 sang IPv6 bắt đầu từ năm 2019 đến năm 2033.

5. IP tĩnh/động khi sử dụng Internet
Thuật ngữ IP "tĩnh" được nói đến như một địa chỉ IP cố định dành riêng cho một người, hoặc nhóm người sử dụng mà thiết bị kết nối đến Internet của họ luôn luôn được đặt một địa chỉ IP. Thông thường IP tĩnh được cấp cho một máy chủ với một mục đích riêng (máy chủ web, mail…) để nhiều người có thể truy cập mà không làm gián đoạn các quá trình đó.

Một số ISP sẽ yêu cầu khách hàng khai báo (hoặc cam kết) về mục đích của việc sử dụng IP tĩnh để quản lý khi cung cấp dịch vụ IP tĩnh cho khách hàng (nhằm tránh tạo ra các máy chủ cung cấp dịch vụ mà không đăng ký hoặc không được phép theo quy định riêng của từng quốc gia).
Trái lại với IP tĩnh là các IP động: Nếu không sử dụng các dịch vụ đặc biệt cần dùng IP tĩnh, khách hàng thông thường chỉ được ISP gán cho các IP khác nhau sau mỗi lần kết nối hoặc trong một phiên kết nối được đổi thành các IP khác. Hành động cấp IP động của các ISP nhằm tiết kiệm nguồn địa chỉ IP đang cạn kiệt hiện nay. Khi một máy tính không được kết nối vào mạng Internet thì nhà cung cấp sẽ sử dụng IP đó để cấp cho một người sử dụng khác.
Như vậy nếu như sử dụng IP động thì người sử dụng không thể trở thành người cung cấp một dịch vụ trên Internet (chẳng hạn lập một trang web, mở một proxy cho phép người khác tự do thông qua nó để che giấu tung tích... trên chính máy tính của mình) bởi địa chỉ IP này luôn bị thay đổi.

Không hẳn là như vậy, nếu như người cung cấp dịch vụ tạo ra đó trên máy tính của họ, sau đó thông báo đến những người khác thì những người này có thể truy cập trong khoảng thời gian IP đó chưa bị thay đổi, và thêm các điều kiện rằng ISP của người tạo ra dịch vụ không đặt một firewall để không cho phép truy cập trái phép đến.
Do sử dụng IP động (kết hợp dùng chung IP) nên người sử dụng Internet ở Việt Nam thường gặp các rắc rối do chịu hậu quả của những sự phá hoại từ những người sử dụng IP trước đó (hoặc cùng thời điểm do sử dụng chung IP). Nhiều trang web, nhà cung cấp các dịnh vụ Internet…, đã cấm (block) một số địa chỉ IP phát tán thư rác hoặc gây ra phá hoại từ địa chỉ IP được xác định là đã được cấp cho các IXP, ISP của Việt Nam.

6. Sự khác nhau giữa IP và hostname
Có 1 số trang website bạn vừa có thể truy cập bằng địa chỉ IP ,bạn cũng có thể truy cập bằng một cái tên ,hostname chính là tên website và IP là địa chỉ liên kết đến hostname ,thay vì bạn phải gõ địa chỉ IP bạn truy cập bằng hostname

IP là số để xác định thiết bị,còn hostname dùng liên kết 1 từ khoá(địa chỉ website) với địa chỉ IP,đõn giản hostname dễ nhớ hõn IP ,do sử dụng ngôn ngữ giúp chúng ta nhớ một địa chỉ website hõn là một địa chỉ IP gồm toàn những dãy số,và một điều quan trọng nữa là một IP có thể có nhiều hostname khác nhau do chúng ta đăng kí,và một hostname chỉ có duy nhất một từ khoá liên kết đến địa chỉ IP

7. Một số cách để lấy địa chỉ IP của bạn
- Bạn duyệt một trang web ip của bạn bị ghi lại.
- Nếu bạn kết nỗi với một ai đó, họ có thể gõ "systat-n" và biết ai đang kết nối đến họ
- Nếu ai đó gửi cho bạn một email với một đoạn mã java để tóm địa chỉ IP họ có thể tóm được địa chỉ IP của bạn
- ..............

8. IP spoofing
Một số IP có mục đích để xác định một thiết bị duy nhất trên thế giới. Vì vậy trên mạng một máy chủ có thể cho phép một thiết bị khác trao đổi dữ liệu qua lại mà không cần kiểm tra máy chủ.
Tuy nhiên có thể thay đổi IP của bạn, nghĩa là bạn có thể gởi một thông tin giả đến một máy khác mà máy đó sẽ tin rằng thông tin nhận được xuất phát từ một máy nào đó (tất nhiên là không phải máy của bạn). Bạn có thể vượt qua máy chủ mà không cần phải có quyền điều khiến máy chủ đó. Điều trở ngại là ở chỗ những thông tin phản hồi từ máy chủ sẽ được gởi đến thiết bị có IP mà chúng ta đã giả mạo. Vì vậy có thể bạn sẽ không có được sự phản hồi những thông tin mà mình mong muốn. Có lẽ điều duy nhất mà spoof IP có hiệu quả là khi bạn cần vượt qua firewall, trộm account và cần dấu thông tin cá nhân!

9. Làm thế nào để biết địa chỉ IP của bạn
- Sử dụng các trang web check ip như: ip2location.com .....
- Trên window mở cmd gõ lệnh:  ipconfig
 1. Địa chỉ IP là gì
- Địa chỉ IP được chia thành 4 số giới hạn từ 0 - 255. Mỗi số được lưu bởi 1 byte => IP có kích thước là 4 byte, được chia thành các lớp địa chỉ.
- Địa chỉ IP (IP là viết tắt của từ tiếng Anh: Internet Protocol - giao thức Internet) là một địa chỉ đơn nhất mà những thiết bị điện tử hiện nay đang sử dụng để nhận diện và liên lạc với nhau trên mạng máy tính bằng cách sử dụng giao thức Internet.

Mỗi địa chỉ IP là duy nhất trong cùng một cấp mạng.

Một cách đơn giản hơn: IP là một địa chỉ của một máy tính khi tham gia vào mạng nhằm giúp cho các máy tính có thể chuyển thông tin cho nhau một cách chính xác, tránh thất lạc. Có thể coi địa chỉ IP trong mạng máy tính giống như địa chỉ nhà của bạn để nhân viên bưu điện có thể đưa thư đúng cho bạn chứ không phải một người nào khác.

Bất kỳ thiết bị mạng nào - bao gồm bộ định tuyến, bộ chuyển mạch mạng, máy vi tính, máy chủ hạ tầng (như NTP, DNS, DHCP, SNMP, v.v.), máy in, máy fax qua Internet, và vài loại điện thoại - tham gia vào mạng đều có địa chỉ riêng, và địa chỉ này là đơn nhất trong phạm vi của một mạng cụ thể. Vài địa chỉ IP có giá trị đơn nhất trong phạm vi Internet toàn cầu, trong khi một số khác chỉ cần phải đơn nhất trong phạm vi một công ty.

Địa chỉ IP hoạt động như một bộ định vị để một thiết bị IP tìm thấy và giao tiếp với nhau. Tuy nhiên, mục đích của nó không phải dùng làm bộ định danh luôn luôn xác định duy nhất một thiết bị cụ thể. Trong thực tế hiện nay, một địa chỉ IP hầu như không làm bộ định danh, do những công nghệ như gán địa chỉ động và biên dịch địa chỉ mạng.

2. IP được chia ra làm 4 lớp là A,B,C,D
Địa chỉ IP đýợc chia thành 4 số thập phân giới hạn từ 0 đến 255 ,mỗi số đýợc đýợc lýu có kích thýớc là 1 byte vậy một địa chỉ IP có kích thýớc là 4 byte
Lớp A có địa chỉ từ 10.0.0.0 ---> 126.255.255.255 và tống số có đến 16 triệu địa chỉ
Lớp B có địa chỉ từ 128.0.0.0 -->191.255.255.255 và tổng số có đến 65536 địa chỉ
Lớp C có địa chỉ từ 192.0.0.0 -->223.255.255.255
Lớp D có địa chỉ từ 224.0.0.0 -->255.255.255.255
Lớp A chủ yếu là sở hữu của các tổ chức
Lớp B và lớp C là thuộc sở hữý của các máy tính tham gia trên mạng
Lớp D chủ yếu sử dụng cho các máy tính đa truyền phát
Các địa chỉ IP 127.0.0.0 --->127.255.255.255 là địa chỉ IP dùng cho máy chủ thực hiện trao đổi thông tin và phản hồi thông tin với nhau
Đến đây để rễ hiểu chúng ta làm 1 ví dụ nhỏ
bạn phát hiện 1 số IP trên mạng có địa chỉ là 140.25.0.0 bây giờ ta sẽ tìm hiểu xem IP đó thuộc lớp nào và ISP là gì?
ip 140.20.0.0 thuộc lớp B ta có tất cả các địa chỉ từ 140.20.0.0 ---->140.20.255.255 và ISP có địa chỉ IP lớp B là 140.20.xxx.xxx

3. IPv4
Địa chỉ IP theo phiên bản IPv4 sử dụng 32 bit để mã hoá dữ liệu. Địa chỉ IP (IPv4) có dạng như sau:

EFG.HIJ.KMN.OPQ (ví dụ một địa chỉ IP: 220.231.124.5)
Trong đó mỗi ký tự trên đại diện cho một con số do người sử dụng máy tính, modem hoặc một máy chủ có dịch vụ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) gán cho chúng.

4. IPv6
Địa chỉ IP theo phiên bản IPv6 sử dụng 128 bit để mã hoá dữ liệu, nó cho phép sử dụng nhiều địa chỉ hơn so với IPv4.Ước tính địa chỉ IP phiên bản IPv6 cho phép cung cấp (4*10^4)^4 (4 tỉ mũ 5) địa chỉ IP cùng lúc.

Địa chỉ IP phiên bản IPv6 đang dần được đưa vào áp dụng bởi nguồn tài nguyên IPv4 đang cạn kiệt do sự phát triển rất nhanh của công nghệ thông tin. Tuy nhiên vì lý do tương thích với thiết bị cũ, nên co thể thay thế hết cho IPv4,các tổ chức đã đề xuất lộ trình chuyển đổi IPv4 sang IPv6 bắt đầu từ năm 2019 đến năm 2033.

5. IP tĩnh/động khi sử dụng Internet
Thuật ngữ IP "tĩnh" được nói đến như một địa chỉ IP cố định dành riêng cho một người, hoặc nhóm người sử dụng mà thiết bị kết nối đến Internet của họ luôn luôn được đặt một địa chỉ IP. Thông thường IP tĩnh được cấp cho một máy chủ với một mục đích riêng (máy chủ web, mail…) để nhiều người có thể truy cập mà không làm gián đoạn các quá trình đó.

Một số ISP sẽ yêu cầu khách hàng khai báo (hoặc cam kết) về mục đích của việc sử dụng IP tĩnh để quản lý khi cung cấp dịch vụ IP tĩnh cho khách hàng (nhằm tránh tạo ra các máy chủ cung cấp dịch vụ mà không đăng ký hoặc không được phép theo quy định riêng của từng quốc gia).
Trái lại với IP tĩnh là các IP động: Nếu không sử dụng các dịch vụ đặc biệt cần dùng IP tĩnh, khách hàng thông thường chỉ được ISP gán cho các IP khác nhau sau mỗi lần kết nối hoặc trong một phiên kết nối được đổi thành các IP khác. Hành động cấp IP động của các ISP nhằm tiết kiệm nguồn địa chỉ IP đang cạn kiệt hiện nay. Khi một máy tính không được kết nối vào mạng Internet thì nhà cung cấp sẽ sử dụng IP đó để cấp cho một người sử dụng khác.
Như vậy nếu như sử dụng IP động thì người sử dụng không thể trở thành người cung cấp một dịch vụ trên Internet (chẳng hạn lập một trang web, mở một proxy cho phép người khác tự do thông qua nó để che giấu tung tích... trên chính máy tính của mình) bởi địa chỉ IP này luôn bị thay đổi.

Không hẳn là như vậy, nếu như người cung cấp dịch vụ tạo ra đó trên máy tính của họ, sau đó thông báo đến những người khác thì những người này có thể truy cập trong khoảng thời gian IP đó chưa bị thay đổi, và thêm các điều kiện rằng ISP của người tạo ra dịch vụ không đặt một firewall để không cho phép truy cập trái phép đến.
Do sử dụng IP động (kết hợp dùng chung IP) nên người sử dụng Internet ở Việt Nam thường gặp các rắc rối do chịu hậu quả của những sự phá hoại từ những người sử dụng IP trước đó (hoặc cùng thời điểm do sử dụng chung IP). Nhiều trang web, nhà cung cấp các dịnh vụ Internet…, đã cấm (block) một số địa chỉ IP phát tán thư rác hoặc gây ra phá hoại từ địa chỉ IP được xác định là đã được cấp cho các IXP, ISP của Việt Nam.

6. Sự khác nhau giữa IP và hostname
Có 1 số trang website bạn vừa có thể truy cập bằng địa chỉ IP ,bạn cũng có thể truy cập bằng một cái tên ,hostname chính là tên website và IP là địa chỉ liên kết đến hostname ,thay vì bạn phải gõ địa chỉ IP bạn truy cập bằng hostname

IP là số để xác định thiết bị,còn hostname dùng liên kết 1 từ khoá(địa chỉ website) với địa chỉ IP,đõn giản hostname dễ nhớ hõn IP ,do sử dụng ngôn ngữ giúp chúng ta nhớ một địa chỉ website hõn là một địa chỉ IP gồm toàn những dãy số,và một điều quan trọng nữa là một IP có thể có nhiều hostname khác nhau do chúng ta đăng kí,và một hostname chỉ có duy nhất một từ khoá liên kết đến địa chỉ IP

7. Một số cách để lấy địa chỉ IP của bạn
- Bạn duyệt một trang web ip của bạn bị ghi lại.
- Nếu bạn kết nỗi với một ai đó, họ có thể gõ "systat-n" và biết ai đang kết nối đến họ
- Nếu ai đó gửi cho bạn một email với một đoạn mã java để tóm địa chỉ IP họ có thể tóm được địa chỉ IP của bạn
- ..............

8. IP spoofing
Một số IP có mục đích để xác định một thiết bị duy nhất trên thế giới. Vì vậy trên mạng một máy chủ có thể cho phép một thiết bị khác trao đổi dữ liệu qua lại mà không cần kiểm tra máy chủ.
Tuy nhiên có thể thay đổi IP của bạn, nghĩa là bạn có thể gởi một thông tin giả đến một máy khác mà máy đó sẽ tin rằng thông tin nhận được xuất phát từ một máy nào đó (tất nhiên là không phải máy của bạn). Bạn có thể vượt qua máy chủ mà không cần phải có quyền điều khiến máy chủ đó. Điều trở ngại là ở chỗ những thông tin phản hồi từ máy chủ sẽ được gởi đến thiết bị có IP mà chúng ta đã giả mạo. Vì vậy có thể bạn sẽ không có được sự phản hồi những thông tin mà mình mong muốn. Có lẽ điều duy nhất mà spoof IP có hiệu quả là khi bạn cần vượt qua firewall, trộm account và cần dấu thông tin cá nhân!

9. Làm thế nào để biết địa chỉ IP của bạn
- Sử dụng các trang web check ip như: ip2location.com .....
- Trên window mở cmd gõ lệnh:  ipconfigKhông có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin