Một số Code Tiện Ích Facebook

Một số Code Tiện Ích Facebook 1.Code tag all friend : http://pastebin.com/raw.php?i=UiS5mXxM 2. Code inbox : http://pastebin.com/raw.php?i=MYUB4Zw6 3. Code post wall : http://pastebin.com/R3CDPd5D 4. Code xác nhận bạn bè : http://pastebin.com/raw.php?i=BtCKhA6f 5. Code gợi ý kết bạn : http://pastebin.com/raw.php?i=6VUu5DRK 6. Code làm tên facebook 1 chữ: http://pastebin.com/raw.php?i=eYhSrYAT 7. Code mời like fanpage : http://pastebin.com/raw.php?i=6Uc8d32p 8. Code thêm mem vô groups :http://pastebin.com/raw.php?i=scbUgnV6

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin