Tus FAQ

- TUT Repport FAQ - 2015 - #NLT ►► - Bước 1 : Fake info + avata cover, Change Name giống Như victim ( có ngày tháng năm sinh càng tốt, không có cũng không sao, nhưng quan trọng check Giới Tính. ) Nếu bị victim khóa avata thì có thể lấy bất kỳ một ảnh nào trong abum of victim cũng Ok - Bước 2 : Báo cáo Giả mạo hoặc quấy rối tôi - Bước 3 : Báo cáo Mạo danh là tôi - Bước 4 : Chọn 1 stt or 1 avata báo cáo sai phạm Có phát Ngôn thù địch. - Bước 5 : F5 hóng victim die. ( May mắn thì có noti luôn, victim sẽ bị FAQ ) Đấy là dùng clone 2k14 change Name còn nếu có clone từ 2k4 đến 2k7 thì khỏi phải Change Name, cứ báo cáo đủ 4 bước là Ok.

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin