Share Các Tools DDos Website

- Anonymous DoSer

- Anonymous External Attack
- ByteDOS v3.2
- Hoic Vercion v2.1
- LOIC
- PoWeRFuL DoSeR
- Jays Booter
- Site_Hog_v1_Release
- SYN-Flood-DOS
- Turbinas VolkSv1
- rDos Port scanner
Khuyến cáo : Các bạn nên dùng Code DDos trên Koding !
Nó sẽ mạnh hơn ! Tools chỉ giúp được phần nào thôi nhé.
Bài Viết Do :Lê Hiếu ( Hiếu M-TP )
Thân ! Chúc Các Bạn Vui Vẻ !

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin