Report Phản Dame

Đã Test <3 
Cách này hơi tốn clone 1 chút nhưng đảm bảo Victim die 
 Fake Ip US + Ngôn ngữ US - Chuẩn Bị 3-4 Clone Gồm Chính Clone Veri Thì Càng Tốt Ko Veri Thì  Phải Chịu Dame Chọn Ra 1 Clone Fake Bìa + Avt + Tên Phụ Victim Ko Có Tên Phụ Thì Để Tên Phụ Là Victim Fake Xong Thì Bấm Vào Báo Cáo Mạo Danh Tài Khoản Này Đang Md Tôi Rồi Vào Acc Chính Đã Veri Báo Cáo Tài Khoản Mạo Danh 1 Người Tôi Biết Xong Điền Tên Clone Vào Tầm 8-24h Sau Fb Sẽ Đưa Noti Về Là Tài Khoản Này Ko Vi Phạm.Tức Là Clone Kia Đã Ăn Dame Sau Đó Dùng Acc Chính Và Clone Còn Lại Vào Báo Cáo Đây Là 1 Tài Khoản Giả Mạo 8-24h Sau Fb Gửi Noti Là Đã Xem Xét Lại Tức Là Victim Đã Die 
Chúc Cách Ae Thành Công

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin