Hướng Dẫn Report Checkpoint

Hướng Dẫn Report Checkpoint cho các bạn !
B1: Tạo nick Tài khoản facebook mới .
B2: Fake Tên + Avatar + ảnh bìa - ngày tháng năm sinh( không cần nơi ở quê quán hoặc tên đệm )
B3: Yêu cầu có 1 bạn chung
B4: Báo cáo dòng thời gian người ngày dùng tên giả
B5: F5 hóng 1 phút đổ lại .. bay nhé Tôi
- Ô thứ nhất: Copy vs Dán địa chỉ người cần Report :
- Ô thứ hai: Viết tên người cần Report
- Ô thứ ba: Click chọn 9 năm...
- Ô thứ tư: Bạn dán dòng chữ này vào:
" think this child do not old to use Facebook "
Bài Viết Do : Lê Hiếu ( Hiếu M-TP )
Thân ! Chúc các bạn vui vẻ !

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin