Hướng dẫn report ảnh người khác

Hướng Dẫn Report Ảnh Người Khác !
Report bằng 2 Clone ( Nick )
Fake IP : Ustraylia - Hàn Quốc
https://­www.facebook.com/help/contact/144059062408922
Bước 1 : Chọn hình ảnh
Bước 2 : Chọn ảnh đại diện or ảnh bất kỳ ( tuỳ
ảnh)
Bước 3 : Chọn in the us
Bước 4 : My child's rights
Bước 5 : Dưới 13 tuổi
Bước 6 : Url ảnh
Bước 7 : Tên Victeam
Bước 8 : Đánh dấu tích xong nhấn gửi !
Bước 9 : Đợi ^_^
CHÚC CÁC BẠN ZUI ZẺ

Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin