Checkpoint cmnd 1h die 2h thành FAQ

Checkpoint cmnd 1h die 2h thành FAQ Bước 1 vào trang vicstim bước 2 báo cáo 3 tt 3 ảnh 1 ảnh phải có sex , 1 stt khích động . Bước 3 . Báo cáo mạo danh, báo cáo người nỗi tiếng , thú cưng. Bước 4 : án vào trợ giúp tài khoản . Chọn tài khoản này bị hack . Gửi fb xem xét bước 5 đóng tài khoản . Tỉ lệ die 80% . Nếu thêm 1 link 13t xát xuất die sẽ cao hơn .
 Bài Viết Do :Lê Hiếu ( Hiếu M-TP )  
Thân ! Chúc Các Bạn Vui Vẻ !Không có nhận xét nào

» Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo phản hồi của Admin